Agropuzzle II

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea, actualizarea dar şi completarea profilului de competenţe specifice şi formare profesională în domeniul agriculturii durabile şi agribussiness pentru studenţii şi cadrele didactice participante, cu scopul promovării transferului de cunoştinţe către toţi actorii implicaţi în producţia agricolă şi dezvoltarea comunităţilor rurale.

Perioada de derulare: septembrie 2013 – iulie 2015